Downloads Primo Voorne-Putten en Rozenburg

Hier kunt u oudere verslagen, jaarrekeningen, beleidsplannen etc. downloaden

Jaarrekeningen

Klik op de link om het bestand te downloaden
jrk-2019

Klik op de link om het bestand te downloaden 
jrk-2018

Klik op de link om het bestand te downloaden 
jrk-2017

Klik op de link om het bestand te downloaden 
jrk-2016

Klik op de link om het bestand te downloaden 
jrk-2015

Bestuursverslagen

Klik op de link om het bestand te downloaden
bv-2019

Klik op de link om het bestand te downloaden
bv-2018
of klik om de ‘ONLINE BLADEREN‘ versie te bekijken

Klik op de link om het bestand te downloaden
jv-2017
of klik hier om de ‘ONLINE BLADEREN‘ versie te bekijken

Klik op de link om het bestand te downloaden
jv-2016
of klik om de ‘ONLINE BLADEREN‘ versie te bekijken

Klik op de link om het bestand te downloaden
jv-2015

Strategisch beleidsplan 2019-2023

Klik op de link om het bestand te downloaden
bp-2019-2023

Notulen Raad van Toezicht

Klik op de link om het bestand te downloaden
rvt-mei-2019
rvt-april-2019

Klik op de link om het bestand te downloaden
rvt-feb-2017
arvt-pr-2017
rvt-mei-2017
rvt-jun-2017
rvt-dec-2017

Notulen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Klik op de link om het bestand te downloaden
kgmr-jan-2018.
kgmr-mrt-2018
kgmr-apr-2018
kgmr-jun-2018
kgmr-okt-2018

Klik op de link om het bestand te downloaden
kgmr-mrt-2017
kgmr-mei-2017.
kgmr-jun-2017.
kgmr-okt-2017.

Klik op de link om het bestand te downloaden
kgmr-feb-2016
kgmr-apr-2016
kgmr-okt-2016
kgmr-dec-2016

Notulen College van Bestuur

In de loop van 2018 hebben we omwille van efficiency redenen besloten om alleen de besluiten te registreren.

Klik op de link om het bestand te downloaden
cvb-besluiten-2019

Klik op de link om het bestand te downloaden
cvb-jan-2018
cvb-besluiten-2018

Statuten Primo Voorne-Putten Rozenburg

Klik op de link om het bestand te downloaden
statuten

Tevredenheidsonderzoeken

Klik op de link om het bestand te downloaden
tevreden-2016

Klik op de link om het bestand te downloaden
tevreden-2015

Leerlingencongres 2016

Klik op de link om naar de webpagina te gaan
Ga naar pagina

Folder Primo Voorne-Putten Rozenburg

Klik op de link om het bestand te downloaden
Leren-excelleren-web