de Brandaris

OBS De Brandaris

Plataanlaan 2
3224 TT  Hellevoetsluis
0181-317200

Met een open blik de toekomst in!

OBS De Brandaris is gelegen in de wijk de Struytse Hoeck in Hellevoetsluis en heeft twee locaties. Eén locatie aan De Branding en eén locatie aan de Plataanlaan. Als toonaangevende school, krijgen kinderen en hun ouders de juiste handvatten aangereikt om met een open blik de maatschappij in te gaan. Wij zien de kinderen graag betrokken, ondernemend en nieuwsgierig!

OBS De Brandaris is een basisschool die traditionele leer-aspecten combineert met hedendaagse (online) lesmethodes. Kinderen leren hierdoor samen te werken, op elkaar af te stemmen, elkaar te begrijpen en met elkaar te overleggen. Ieder kind krijgt zo de kans voor een optimale groei waarbij de school zich kenmerkt door de volgende aspecten:

  1. We maken gebruik van de nieuwste ICT-ontwikkelingen en lesmethodes die goed aansluiten bij het voortgezet onderwijs.
  2. Als vreedzame school bieden wij een compleet programma waarin een veilig klimaat centraal staat.
  3. Wij maken gebruik van coöperatieve werkvormen: samen leren we meer!
  4. Als “Gezonde school” besteden wij aandacht aan gezondheid en drinken graag water en eten groente en fruit in de pauze.
  5. Voor kinderen die meer lesstof aankunnen, bieden wij Plusklassen vanaf groep 1. Pluskinderen mogen zich ook aanmelden voor de lessen Spaans.
  6. Wij geven Engels vanaf groep 1, waarbij in groep 7 en 8 één ander vak per week wordt aangeboden in het Engels.
  7. Als Integraal Kind Centrum (IKC) waarin de ontwikkeling van ieder kind centraal staat, kunt u ook terecht voor: Peuterspeelzaal Het Peuterschip, voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang, logopedie, psychomotorische therapie, de Bibliotheek op School en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Wij vertellen u er graag meer over!