Sinds haar oprichting kent EduMare een bestuursmodel dat is gebaseerd op de principes van goed onderwijsbestuur en voorziet in een scheiding tussen toezien en besturen. De bestuurlijke bevoegdheden liggen bij het College van Bestuur, behoudens die bevoegdheden die in de statuten aan de Raad van Toezicht zijn toegewezen. De toezichthoudende bevoegdheden en taken liggen bij de Raad van Toezicht. Ondersteuning van bestuur, toezichthouders en management vindt plaats door medewerkers op het bestuurskantoor.

Per direct zoekt EduMare nu twee leden voor de Raad van Toezicht.
Download hier het volledige functieprofiel.

Voor meer informatie en om te solliciteren kunt u terecht op www.erikversteege.nl.