Gezocht: 2 leden voor de Raad van Toezicht

Sinds haar oprichting kent Onderwijsgroep EduMare een bestuursmodel dat is gebaseerd op de principes van goed onderwijsbestuur en voorziet in een scheiding tussen toezien en besturen.

De bestuurlijke bevoegdheden liggen bij het College van Bestuur, behoudens die bevoegdheden die in de statuten aan de Raad van Toezicht zijn toegewezen.

De toezichthoudende bevoegdheden en taken liggen bij de Raad van Toezicht.

Ondersteuning van bestuur, toezichthouders en management vindt plaats door medewerkers op het bestuurskantoor.

Ga voor meer informatie en om te solliciteren naar: www.erikversteege.nl.