Schooldirecteur CNS De Nieuwe Weg

Onderwijsgroep EduMare zoekt per 1 augustus 2021 een schooldirecteur m/v (0,8-1,0 FTE) voor CNS De Nieuwe Weg in Oostvoorne (gemeente Westvoorne).

“Een ervaren en toekomstgerichte leider die samen met het team, de ouders en partners, de leerlingen met plezier laat leren”

Onze toekomstige directeur:

 • geeft onder aansturing van de regiodirecteur en samen met het team vorm aan goed onderwijs voor onze leerlingen;
 • is een ervaren leidinggevende en weet gedreven onderwijsprofessionals te inspireren en te verbinden aan de doelstellingen van de school;
 • Investeert, met alle (interne) betrokkenen, in een veilig, plezierige en stimulerende leer- en werkomgeving;
 • handelt op daadkrachtig manier in de verdere ontwikkeling van het onderwijs;
 • brengt focus aan, schept heldere kaders (teamdoelen en zelfreflectie) en zorgt voor rust en ruimte, ook richting ambities;
 • onderschrijft de identiteit van de school en wil verder bouwen aan toekomstgericht onderwijs;
 • ziet kansen in de omgeving van de school en werkt nauw samen met de scholen en partners in de wijk en de regio om een rijke leeromgeving voor kinderen te blijven creëren;
 • heeft oog voor de mensen binnen de organisatie werken en de direct betrokkenen en is communicatief sterk;
 • heeft kennis van het onderwijsaanbod en de ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 12 jaar;
 • is geregistreerd in het Schoolleidersregister PO of bereid zich te registreren.
Wat biedt EduMare jou?

 • Het salaris als directeur is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en van de opdracht in de daarbij behorende salarisschaal conform de CAO-PO.
 • Persoonlijke ontwikkel- en scholingsmogelijkheden.
 • Een directieoverleg met ruimte om mee te denken en bij te dragen aan de toekomst van Onderwijsgroep EduMare.

Wat heeft CNS De Nieuwe Weg te bieden?

 • CNS De Nieuwe Weg verzorgt kwalitatief goed onderwijs vanuit een christelijke inspiratie en persoonlijke motivatie van de medewerkers. We gaan hierbij uit van de specifieke mogelijkheden van elk kind en willen die ten volle benutten.
 • CNS De Nieuwe Weg is als basisschool een deel van het leven van kinderen en daarmee ook van ouders. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een goede basis voor de kinderen en staan middenin de samenleving, zodat ze straks zelfstandig hun weg kunnen vinden in onze samenleving.
 • Een enthousiast team dat invulling geeft aan de kernwaarden: Christelijk, Doelgerichte ontwikkeling, Samen en Trots op.
 • Een school waar niet alleen aandacht is voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen, maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo worden er wekelijks lessen Rots en Water gegeven en vindt Coöperatief leren in alle groepen plaats.

Hoe ziet de procedure eruit?

 • Je sollicitatie kun je vóór 19 juni 2021 per e-mail richten aan Thera Schouten, HRM-adviseur, via: secretariaat@edumarevpr.nl.
 • Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ingrid van Doesburg, voorzitter College van Bestuur, via: secretariaat@edumarevpr.nl.
 • De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op 24 juni 2021 tussen 16.00 en 19.00 uur.
 • In een tweede gesprek kan de kandidaat gevraagd worden een presentatie te geven.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet met dien verstande dat bij gelijke geschiktheid interne kandidaten met voorrang worden benoemd.