Schooldirecteur OBS De Kring

Onderwijsgroep EduMare zoekt per 1 maart 2022 (of zoveel eerder als mogelijk) voor OBS De Kring aan het Kasteelpad 4 in Hellevoetsluis een:

Directeur M/V (1,0 FTE)

“Een gedreven leider die met het team verder bouwt aan het credo van de school: Met plezier leren in een een veilige omgeving!” 

Onze toekomstige directeur:

 • Geeft onder aansturing van de regiodirecteur en samen met het team vorm aan goed onderwijs voor onze leerlingen.  
 • Heeft affiniteit met en ervaring in het basisonderwijs.
 • Is een verbindende leidinggevende en weet autonome onderwijsprofessionals te inspireren en motiveren.  
 • Investeert, met alle (interne) betrokkenen, in een veilige, plezierige en stimulerende leer- en werkomgeving. 
 • Betrekt iedereen (teamleden, ouders en leerlingen) op een positieve en verbindende manier bij de school. 
 • Communiceert op een heldere, respectvolle en open manier. 
 • Durft besluiten te nemen en is zichtbaar voor team, ouders/verzorgers en leerlingen. 
 • Handelt op een daadkrachtige manier in de verdere ontwikkeling van de school en bouwt samen met het team verder aan de kwaliteit.  
 • Brengt focus aan, schept heldere kaders en zorgt voor rust en ruimte, ook richting toekomstige ambitie(s). 
 • Omarmt het principe van de lerende organisatie en handelt daarnaar. 
 • Ziet kansen in de omgeving van de school en werkt nauw samen met de scholen en partners in de wijk. 
 • Geeft uitvoering aan reeds opgestelde (jaar)doelen en ontwikkelt deze verder.  
 • Formuleert en ontwikkelt nieuw (gedragen) ambities en zet vernieuwingen in gang.  
 • Is geregistreerd in het Schoolleidersregister PO of is bereid zich te registeren.  

Wat biedt EduMare jou?

 • Het salaris als directeur is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en van de opdracht in de daarbij behorende salarisschaal conform de CAO-PO.
 • Persoonlijke ontwikkel- en scholingsmogelijkheden.
 • Een directieoverleg met ruimte om mee te denken en bij te dragen aan de toekomst van Onderwijsgroep EduMare.

Wat heeft OBS De Kring te bieden?

 • OBS De Kring is een moderne openbare basisschool met 380 leerlingen in de wijk Den Bonsen Hoek van Hellevoetsluis.
 • Een gedreven team van onderwijsprofessionals dat vanuit visie bouwt aan het realiseren van eigen ambities.
 • Een school die volop in ontwikkeling is en als lerende organisatie deelneemt aan ontwikkelingsprogramma’s van Onderwijsgroep EduMare.
 • Bezoek voor meer informatie over de schoolorganisatie de website van de school: www.basisschooldekring.nl.

Hoe ziet de procedure eruit?

 • Je sollicitatie kun je vóór 10 januari 2022 per e-mail richten aan Thera Schouten, HRM-adviseur, via: secretariaat@edumarevpr.nl.
 • Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sylvain Bogerd, regiodirecteur, via: sylvain.bogerd@edumarevpr.nl.
 • De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op 19 januari tussen 15.00 en 20.00 uur.
 • In een tweede gesprek kan de kandidaat gevraagd worden een presentatie te geven.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet met dien verstande dat bij gelijke geschiktheid interne kandidaten met voorrang worden benoemd.