Schooldirecteur OBS ’t Want

Onderwijsgroep EduMare zoekt per 1 augustus 2021 een schooldirecteur m/v (0,6 FTE) voor OBS ’t Want in Zwartewaal (gemeente Brielle).

“Een koersvaste leider die samen met het team het beste uit leerlingen wil halen”

Onze toekomstige directeur:

 • geeft onder aansturing van de regiodirecteur en samen met het team vorm aan goed onderwijs voor onze leerlingen;
 • is iemand met een aantal jaren ervaring in het basisonderwijs;
 • heeft lesgevende ervaring en kennis van recente onderwijsontwikkelingen;
 • draagt de visie van de school uit, vindt heldere en directe communicatie essentieel en beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • is een verbinder tussen ouders, leerkrachten en leerlingen en heeft plezier in het creëren van een gemeenschap die op een positieve wijze betrokken is in en rond de school. Daarbij weet hij/zij de juiste balans tussen focus in- en extern te creëren;
 • ziet de grote lijnen en werkt planmatig toe naar resultaten;
 • heeft leidinggevende ervaring en geeft op een respectvolle en coachende manier sturing, waarbij ieders talent wordt gezien en erkend;
 • is positief ingesteld, ziet kansen en mogelijkheden en schroomt niet om uitdagingen aan te gaan;
 • is iemand die leerkrachten activeert en stimuleert om het beste uit zichzelf en de leerlingen te halen.

Wat biedt EduMare jou?

 • Het salaris als directeur is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en van de opdracht in de daarbij behorende salarisschaal conform de CAO-PO.
 • Persoonlijke ontwikkel- en scholingsmogelijkheden.
 • Een directieoverleg met ruimte om mee te denken en bij te dragen aan de toekomst van Onderwijsgroep EduMare.

Wat heeft OBS ’t Want te bieden?

 • OBS ’t Want is de enige basisschool in de kern Zwartewaal van de gemeente Brielle. Kinderen van alle gezindten zijn bij ons welkom.
 • OBS ’t Want is een school die middenin de samenleving staat en kinderen wil helpen zelf hun weg te zoeken in deze samenleving. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een goede basis voor de kinderen, zodat ze straks zelfstandig hun weg kunnen vinden in onze samenleving.
 • Nog dit jaar wordt gestart met de bouw van een nieuwe school. Als alles volgens planning loopt zal het nieuwe schoolgebouw eind 2022 worden opgeleverd. Naar verwachting zal dit meer leerlingen gaan opleveren, doordat er ook extra woningen in het dorp worden gebouwd.
 • Een enthousiast team waar kwaliteit, zorgzaamheid, respect voor verschillen en gezamenlijke verantwoordelijkheid belangrijke kernwaarden zijn.
 • Een school die volop in ontwikkeling is en als lerende organisatie deelneemt aan ontwikkelingsprogramma’s van Onderwijsgroep EduMare.

Hoe ziet de procedure eruit?

 • Je sollicitatie kun je vóór 7 juni 2021 per e-mail richten aan Thera Schouten, HRM-adviseur, via: secretariaat@edumarevpr.nl.
 • Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ingrid van Doesburg, voorzitter College van Bestuur, via: secretariaat@edumarevpr.nl.
 • De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op 17 juni 2021 tussen 15.00 en 20.00 uur.
 • In een tweede gesprek kan de kandidaat gevraagd worden een presentatie te geven.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet met dien verstande dat bij gelijke geschiktheid interne kandidaten met voorrang worden benoemd.