De Brandaris

Samenwerkingsschool De Brandaris

Branding 53/55
3224 GA  Hellevoetsluis
0181-315404

Bijzonder sterk in de basis!

Samenwerkingsschool De Brandaris is gelegen in de wijk de Stuytse Hoeck in Hellevoetsluis

Samenwerkingsschool De Brandaris is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind niet de juiste ondersteuning dan wel het juiste onderwijs kunnen bieden.

De school heeft als doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen met een bijzonder sterke basis naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Onze school wil inzetten op kennis en de sociale vaardigheden.

Voor meer informatie gaat u naar de schoolwebsite of neemt u gerust contact op met de schoolleiding. Zij vertellen u graag meer!