Het College van Bestuur

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de strategie en het beleid van Onderwijsgroep EduMare en de dagelijkse aansturing van de organisatie. Het College van Bestuur bewaakt de koers, de missie en de ambities van EduMare in relatie tot maatschappelijke, politieke en financiële ontwikkelingen.

Het College van Bestuur bestaat uit:
Mevrouw I. (Ingrid) van Doesburg, voorzitter

Het College van Bestuur wordt ondersteund door:
Mevrouw K. (Karin) de Bont-Langstraat, bestuurssecretaris, k.debont@edumarevpr.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Onderwijsgroep EduMare wordt gevormd door:

– De heer H. (Henk) Fledderus (voorzitter)
– De heer J. (John) van Veen
– De heer B. (Bonne) van Dam
– De heer M. (Marco) van den Oever
– Mevrouw M. (Miranda) Hannewijk
– De heer R. (Rob) Janse
– De heer J. (Jos) van Kessel

Toezichtkader

Het bestuur van Onderwijsgroep EduMare werkt volgens de code goed bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe op het goed functioneren van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht maakt bij de uitoefening van haar toezichttaak gebruik van een toezichtkader. In dit toezichtkader zijn de missie, visie en kernactiviteiten beschreven, die de grondslag voor het toezichtkader vormen. Dit maakt het toezicht transparant.

  • Bekijk de ‘Online Bladeren’ versie van de publieksvriendelijke versie door HIER te klikken of klik op de afbeelding van het document.
  • Of download het PDF-document van de publieksvriendelijke versie door te kilkken op bijgaande link>>Toezichtkader EduMare

 

De Raad van Toezicht onderscheidt drie commissies:

 

Commissie Leden
Audit

Dhr. M. van den Oever
Dhr. R. Janse
Dhr. J. van Veen

Kwaliteit Dhr. B. van Dam
Dhr. J. van Kessel
Remuneratie Dhr. H. Fledderus
Mevr. M. Hannewijk