Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Onderwijsgroep EduMare wordt gevormd door:

– De heer H. (Henk) Fledderus (voorzitter)
– De heer J. (John) van Veen
– De heer P. (Peter) Vermaat
– De heer B. (Bonne) van Dam
– De heer M. (Marco) van den Oever
Vacature
Vacature

Het College van Bestuur

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de strategie en het beleid van Onderwijsgroep EduMare en de dagelijkse aansturing van de organisatie. Het College van Bestuur bewaakt de koers, de missie en de ambities van EduMare in relatie tot maatschappelijke, politieke en financiële ontwikkelingen.

Het College van Bestuur bestaat uit:
Mevrouw I. (Ingrid) van Doesburg, voorzitter
De heer H. (Henk) de Kock

Het College van Bestuur wordt ondersteund door:
Mevrouw P. (Petra) Beukelman, bestuurssecretaris, p.beukelman@edumarevpr.nl