obs De Bosrand

OBS De Bosrand

Mildenburglaan 6
3233 AS Oostvoorne 

0181 482799 

De groenste school van Voorne-Putten

De Bosrand is een openbare basisschool, toegankelijk voor alle kinderen. De naam van de school is bewust gekozen, omdat de school letterlijk aan de rand van het bos ligt. Aandacht voor de natuur en duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel.

Wij willen kinderen voorbereiden op een persoonlijke toekomst in een maatschappij die sterk verandert en soms onvoorspelbaar is. Dit vraagt naast kennis en wijsheid ook creativiteit en flexibiliteit. Daarom maken wij gebruik van mogelijkheden van de moderne technologie om te verbinden, te inspireren, te ontwikkelen en te creëren.
Naast de leervakken taal, rekenen en wereldoriëntatie bieden we onze leerlingen ook de meer creatieve vakken als natuur en techniek, handvaardigheid en gym, omdat we van mening zijn dat deze vakken de leervakken op een positieve manier kunnen ondersteunen. Kinderen leren meer en onthouden nieuwe lesstof beter als in zinvol verband wordt geleerd.

De Bosrand ligt aan de rand van het Mildenburgbos, vlakbij het centrum van Oostvoorne. De school heeft een stuk van het bos in bruikleen; leerkrachten en kinderen kunnen gebruik ervan maken voor een stuk natuureducatie en spelmogelijkheid. Een mooie manier dus voor kinderen om kennis te maken met de natuur om ons heen en tevens een veilige plek om lekker buiten te spelen. 

Het schoolplein is een groene speel-, leer- en ontmoetingsplek en verbindt letterlijk en figuurlijk met de omgeving:

  • Leren in de klas koppelen aan leren en (zelf) ontdekken in de directe schoolomgeving/buitenruimte.
  • Het bos en het plein verbinden. Kinderen zijn welkom in het bos, de natuur is welkom op het plein.
  • Kinderen, (groot)ouders, leerkrachten en bewoners van jong tot oud worden op een actieve manier verbonden met het plein en bos.

Op De Bosrand kunnen kinderen groeien en bloeien. Samen ontdekken ze wat ze willen, wat ze kunnen en hoever ze kunnen komen. Uiteindelijk willen wij hen als krachtige, prachtige personen overdragen aan het voortgezet onderwijs. Fier en rechtop, stevig geworteld in de aarde. Sterk als een boom.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de schooleiding.