OBS De Kring

Kasteelpad 4
3223 GE  Hellevoetsluis
Telefoon: 0181 318759
 

Met plezier leren in een veilige omgeving.

OBS De Kring is een moderne school gelegen in de Hellevoetse wijk Den Bonsen Hoek. Wij streven ernaar, dat elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen in een rijke, veilige leeromgeving. Wij hanteren moderne methodes, ICT en samenwerken spelen een belangrijke rol.

Ons motto is: “Met plezier leren in een veilige omgeving.
Om dat waar te maken streven wij naar een schoolklimaat waarbij:

  • leren en ontwikkeling wordt gestimuleerd;
  • respect en veiligheid hoog in het vaandel staat;
  • leerlingen actief betrokken zijn bij hun ontwikkeling;
  • duidelijkheid is over hetgeen er geleerd wordt;
  • extra zorg en ondersteuning wordt geboden waar nodig;
  • leren en samenwerken hand in hand gaan.

Unitonderwijs
Op onze school werken we in units. Elke unit bestaat uit twee basisgroepen van dezelfde jaargroep. De basisgroep is de thuisbasis voor ieder kind, deze groep biedt de kinderen veiligheid.

In de basisgroep worden de kinderen ontvangen aan het begin van de dag, worden feesten gevierd en is de eigen leerkracht aanwezig. Door het werken met units kunnen wij beter tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Met en van elkaar leren vinden wij belangrijk, voor zowel leerling als leerkracht.

Voor meer informatie gaat u naar de schoolwebsite of neemt u gerust contact op met de schoolleiding. Zij vertellen u graag meer!