obs Overbos

OBS Het Overbos

Polderslaan 1
3233 VL Oostvoorne
0181 487094

Onderzoekend – Uitdagend – Sociaal

Waar wij in geloven

Kinderen zijn mensen van nu. Onze leerlingen zijn wereldburgers met fantastische talenten. Ze hebben een geweldig potentieel en dromen die er toe doen. Kinderen zijn volwassenen van straks. Onze taak is niet leerlingen voorbereiden op een goede plek in onze wereld. Onze taak is leerlingen helpen om hun wereld een goede plek te laten zijn.
School is een oefenplaats. Als wij leerlingen invloed geven en hen leren zichzelf te laten zien, dan ontwikkelt hun zelfrespect, hun eigenheid en hun talent. Dan wordt school een feestje: een oefenplaats waar de wereld op den duur een beetje beter van wordt.

Jouw droom en jouw talent kunnen de wereld een stukje mooier maken. Daar helpen wij je bij. Wij leren je kritisch om je heen te kijken en te zien waar jij met jouw talent verschil kan maken. Dat begint op Het Overbos. Ondernemende kinderen? Mooi! Laat maar eens zien wat jij kunt. Wij zoeken de uitdaging voor jou en voor onszelf. Een hoge lat, een inspirerende prestatie? Prachtig! En… fouten maken is OK.

Wij bieden:

 • Engels vanaf groep 1                 
 • Werken op tablets vanaf groep 4 t/m 8. (Snappet 3.0)
 • Plusklas voor bovengemiddeld presterende leerlingen
 • Een schoolbibliotheek
 • Vijfgelijke dagen model met continurooster (8.30-14.00 uur)
 • Programmeren en Robotica
 • Topondernemers
 • Voorschoolse opvang
 • Vakleerkracht gym
 • Eigentijdse oudercommunicatie via Ouderportaal
 • Kritische en onderzoekende leerkrachten en leerlingen
 • Samenwerking met stichting leerKRACHT
 • Rijke leeromgeving
 • Schaaklessen
 • Actieve Ouder- en Medezeggenschapsraad

Voor meer informatie, neemt u dan contact op met de schoolleiding.