obs 't Want

OBS ’t Want

Schoolstraat 3
3238 AP  Zwartewaal
Telefoon: 0181 663258
 

Leren en presteren met plezier!

In de gemeente Brielle is OBS ‘t Want de enige basisschool in de dorpskern van Zwartewaal. Kinderen van alle gezindten zijn bij ons welkom. Onze openbare basisschool staat voor kwaliteit, zorgzaamheid en een prettige sfeer. Onze school staat middenin de samenleving en wil kinderen helpen zelf hun weg te zoeken in deze samenleving. Zo kunnen zij zich als mens ontplooien en een eigen plaats verwerven in de maatschappij. Met respect voor de overtuiging van anderen en de mogelijkheid om ‘anders’ te zijn .
Hierbij staat onze school voor: zelfbewust, koersvast en samen!

Zelfbewust

We weten dat we veel kunnen en nog veel meer kunnen bereiken. Dat leren we van jou. 


Koersvast

We hebben lef om te dromen en te kiezen. We bijten ons vast in wat we willen bereiken.
Dat leren we aan jou. 


Samen

We krijgen energie van samenwerken. Met jou, de klas, collega’s en ouders. Samen aanstekelijk! Doe je mee? 
In ons schoolgebouw werken we samen met de Peuterspeelzaal en de kinderopvang en delen we kennis en kunde om meer uit kinderen te halen. Het team van OBS ‘t Want vindt het belangrijk om een goede leeromgeving en een prettige sfeer voor ieder kind te realiseren. Onze missie is dan ook: “Leren en presteren met plezier!”

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de directie van de school.