pcbs De Rank

PCBS De Rank

Jan van Goyenstraat 4
3181 HE Rozenburg
0181 214972

Een school met hart voor kinderen

Op De Rank vinden we het heel belangrijk dat kinderen zich bij ons op school in een fijn klimaat optimaal kunnen ontwikkelen. Daarvoor gebruiken we moderne methodes en is het team steeds met elkaar bezig het onderwijs te verbeteren. Wij werken op school met de Kanjertraining. Dat betekent dat we werken vanuit vertrouwen in een veilige, rustige sfeer en met respect voor elkaar.

De Rank is een moderne, open, christelijke school. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is die de uitgangspunten van de school respecteert. Met een sfeer van openheid en respect geven wij inhoud aan christelijk onderwijs, waarbij de Bijbel onze inspiratiebron is.

De kinderen merken daar elke dag iets van. We vertellen Bijbelverhalen en gewone verhalen met een Bijbelse boodschap. Daar praten we over met de kinderen. Er wordt gebeden en gezongen met elkaar.

  • Als team dragen wij de openheid en het respect voor elkaar ook uit. Dat verwachten we ook van ouders. Zo zijn we een voorbeeld voor de kinderen.Ouders zijn welkom op school. Het gaat immers om uw kind. Zij kunnen een afspraak maken met de leerkracht of met de intern begeleider. Wij vinden het belangrijk om een goed wederzijds contact te hebben met ouders. Van onze kant zullen wij de ouders informeren als er iets is en we vragen van ouders dat zij ook met ons contact opnemen wanneer er vragen zijn of wanneer er iets gemeld moet worden. Daarnaast verwachten wij van de ouders dat zij de professionaliteit van het team respecteren.

    Samen met de kinderen, de ouders, de leerkrachten, het bestuur en de directie vormen we deze school. We zijn een lerende school, steeds werkend aan verbetering. Aan de basis hiervan staat ons geloof. Onze visie uitspraak is: “Een school met een hart voor kinderen”

    Bent u op zoek naar meer informatie? U bent van harte uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.