rkbs Hendrik Boogaard Rode Kruislaan

RKBS Ravense Poort

Rode Kruislaan 3
3223 MA Hellevoetsluis
0181 – 313 985
 

Ieder kind, elke dag, een goed gevoel!

RKBS Ravense Poort begeleidt kinderen vanuit een rooms-katholieke levensvisie naar zelfstandige en evenwichtige mensen die in deze multiculturele wereld goed kunnen functioneren.

Het kind centraal
Wij zorgen voor een harmonieuze sfeer, waarbij de kinderen zich samen, in een vertrouwde omgeving, kunnen ontwikkelen. Met als voorwaarden wederzijds respect en erkenning voor en van het individu, waardoor loyaliteit naar elkaar ontstaat.

Met respect en zelfvertrouwen
Een leven met respect voor anderen en de omgeving, waar ruimte is om te ontdekken en nieuwsgierig te zijn. Waar een ieder vol zelfvertrouwen en trots een basis kan leggen voor een optimistisch leven.

Binnen heldere kaders
Gewaardeerd, gerespecteerd en erkend worden om individuele kwaliteiten en als persoon. Dit doen we binnen heldere kaders en op basis van onderlinge afspraken. Deze heldere structuur zorgt voor een veilige omgeving waar iedereen trots kan en mag zijn.

Onze visie, hoe willen wij dat doen?
Wij zien een veranderende wereld die sterk in beweging is en waar het kind de toekomst maakt. Veel grote veranderingen vinden nu al plaats. Dit heeft uiteraard ook invloed op het kind en uiteindelijk ook op de manier waarop we onderwijs aanbieden. Deze veranderingen komen (en gaan) ook veel sneller dan in het recente verleden en dit vraagt om snel anticiperen door de scholen.

De snelle ontwikkeling van technologie maakt andere manieren van leren mogelijk. We zien een verschuiving van overdragen van kennis naar het leren van vaardigheden. Wij zien een sterke verandering in de rol van de leerkracht aankomen. De leerkracht zal veel meer de begeleider van het kind worden, die zorgt voor balans tussen opdoen van kennis en het leren van vaardigheden. Communicatie en betrokkenheid van de ouders blijft belangrijk.

Voor het kind is een veilige omgeving, waar ook normen en waarden bijgebracht en duidelijk kaders aangegeven worden, essentieel. Hierin zullen de school en de leerkracht een steeds grotere rol gaan vervullen!

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de school.