sbo De Windroos

SBO De Windroos

Brasem 32
3225 AJ Hellevoetsluis
Telefoon: 0181 712 311
 

Jouw klim naar de toekomst

SBO De Windroos is een school voor Speciaal Basisonderwijs met twee locaties in Hellevoetsluis. Op de hoofdlocatie Bolwerk zijn de bovenbouwgroepen gevestigd. Op de extra locatie aan de Brasem gaan de onderbouwgroepen naar school.

Op SBO De Windroos bieden we onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op cognitief en/of op sociaal-emotioneel gebied in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Leerlingen stromen in vanuit het regulier basisonderwijs, een (medisch) kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of behandel- en onderwijsgroep. Bij ons op school komen we tegemoet aan de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoefte van de leerling.

Leerlingen kunnen het gehele jaar instromen. Voor een aanmelding dient een traject te worden gevolgd in samenwerking met het samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR.

Als wordt besloten dat het SBO de meest passende onderwijsplaats is voor een leerling nemen ouders contact op voor een afspraak met de schooldirecteur of Intern Begeleider van de school. Tijdens deze afspraak worden ouders rondgeleid en wordt over en weer verdere informatie uitgewisseld.

Voor meer informatie, neemt u dan contact op met de schoolleiding. Zij informeren u graag!