so De Watertoren

SO De Watertoren

De Rik 22a
3232 LA  Brielle
Telefoon: 0181 411 770
 

Een voorbereiding op de toekomst

SO De Watertoren maakt deel uit van Speciaal Onderwijs Brielle. Deze bestaat uit SO-afdeling De Watertoren (4- tot 12-jarigen) en VSO-afdeling Maarland (12- tot 18-jarigen). De school biedt onderwijs in reguliere ZML-groepen en auti-structuurgroepen.

Het onderwijs op SO De Watertoren lijkt op het onderwijs op een reguliere basisschool. De leerlingen krijgen ook les in de vakken lezen, schrijven, rekenen en taal. Waar onze school in verschilt, is de grootte van de klassen, het individuele en groepsaanbod en het tempo en de manier van leren. Elke leerling volgt de leerlijn, die bij hem of haar past, en werkt in de klas aan de bijbehorende doelen.

Naast de lessen in de klas krijgen de leerlingen, op een locatie vlakbij, bewegingsonderwijs en zwemles. Het vergroten van de zelfredzaamheid staat centraal in het onderwijs op onze school.

SO De Watertoren werkt samen met de andere scholen voor (speciaal) basisonderwijs in het samenwerkingsverband Kindkracht.

Voor meer informatie over de school kunt u contact opnemen met de schoolleiding via sob@edumarevpr.nl.