vso Maarland

VSO Maarland

De Rik 22a
3232 LA  Brielle
0181 415783

 

Een voorbereiding op de toekomst

VSO Maarland maakt deel uit van Speciaal Onderwijs Brielle. Deze bestaat uit SO-afdeling De Watertoren (4- tot 12-jarigen) en VSO-afdeling Maarland (12- tot 18-jarigen). De school biedt onderwijs in reguliere ZML-groepen, auti-structuurgroepen en een onderwijs-zorggroep.

Het onderwijs op VSO Maarland is vooral praktisch ingericht. Door les te geven in o.a. de vakken koken/horeca, techniek, zorg en welzijn/service en tuinieren/groen wordt er de hele dag gewerkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de leerling.

In de reguliere middenbouwgroepen (14 tot 16 jaar) volgen de leerlingen een groepsstage. Onder de begeleiding van een medewerker van de school gaat een groepje leerlingen ervaring opdoen in het werken bij een bedrijf. Als de leerling in de eindgroep (16 – 18 jaar) zit, wordt er individueel stage gelopen.

VSO Maarland werkt samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in het samenwerkingsverband VOVPR.

Voor meer informatie over de school kunt u contact opnemen met de schoolleiding via sob@edumarevpr.nl.