obs Montessori Hellevoetsluis

Montessorischool Hellevoetsluis

Rie Mastenbroekplein 2
3223 KJ Hellevoetsluis
0181 312967

Optimale voorbereiding

Op de Montessorischool bereiden we leerlingen optimaal voor op de best passende vorm van voortgezet onderwijs. Om dit te bereiken zet het team de meest effectieve didactische en pedagogische aanpak in om alle leerlingen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden te leren op het gebied van taal, rekenen, wereldoriëntatie, creatieve vakken en burgerschapsvorming èn ze te ondersteunen in hun persoonsontwikkeling.

Visie Montessori

De naam en het bijzondere karakter dankt de school aan Maria Montessori, de grondlegster van de Montessorischolen. Haar onderwijs- en opvoedingsideeën zijn de grondslag van alle Montessorischolen en dus ook deze.
De kern van het Montessorionderwijs is het scheppen van ruimte voor het kind, om zich optimaal te kunnen ontplooien tot een harmonisch sociaal denkend mens. Ieder kind krijgt de ruimte om de leerstof in zijn eigen tempo te doorlopen. Het kind ontwikkelt zich vanuit zijn eigen mogelijkheden.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen bekwaamheid verwerven om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven goed te kunnen functioneren. Daarnaast hechten wij grote waarde aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid waarbij het bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil een grote rol spelen.

Nieuwbouw Kindcentrum “De Samenstroom”
De Montessorischool is onderdeel van de IKC-ontwikkeling Hellevoetsluis West waarvoor de gemeente Hellevoetsluis begin 2020 werd gestart met de bouw van en nieuw kindcentrum. Inmiddels is het bijzondere gebouw van De Samenstroom opgeleverd en ging het schooljaar hier op feestelijk wijze van start.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de schoolleiding. Zij informeren u graag!