obs Montessori Hellevoetsluis

Montessorischool Hellevoetsluis

Schoolslag 2
3223 ER Hellevoetsluis
0181 312967

Optimale voorbereiding

Op de Montessorischool bereiden we leerlingen optimaal voor op de best passende vorm van voortgezet onderwijs. Om dit te bereiken zet het team de meest effectieve didactische en pedagogische aanpak in om alle leerlingen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden te leren op het gebied van taal, rekenen, wereldoriëntatie, creatieve vakken en burgerschapsvorming èn ze te ondersteunen in hun persoonsontwikkeling.

Visie Montessori

De naam en het bijzondere karakter dankt de school aan Maria Montessori, de grondlegster van de Montessorischolen. Haar onderwijs- en opvoedingsideeën zijn de grondslag van alle Montessorischolen en dus ook deze.
De kern van het Montessorionderwijs is het scheppen van ruimte voor het kind, om zich optimaal te kunnen ontplooien tot een harmonisch sociaal denkend mens. Ieder kind krijgt de ruimte om de leerstof in zijn eigen tempo te doorlopen. Het kind ontwikkelt zich vanuit zijn eigen mogelijkheden.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen bekwaamheid verwerven om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven goed te kunnen functioneren. Daarnaast hechten wij grote waarde aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid waarbij het bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil een grote rol spelen.Nieuwbouw Kindcentrum “De Samenstroom”
De Montessorischool is onderdeel van de IKC-ontwikkeling Hellevoetsluis West. De gemeente Hellevoetsluis is begin 2020 gestart met de bouw van en nieuw kindcentrum, waarvan de betrokken partners in juli 2020 de naam bekend hebben gemaakt: “De Samenstroom”.

Hiermee krijgt Hellevoetsluis een unieke smenwerkingsvorm die onderwijs, opvang en zorg bij elkaar brengt. De verwachting is dat de nieuwbouw medio 2021 opgeleverd zal worden en de school zal gaan verhuizen naar dit prachtige gebouw.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de schoolleiding. Zij informeren u graag!