Na hard werken om alles op tijd klaar te krijgen is het vandaag zover! Kindcentrum De Samenstroom opent haar deuren voor de leerlingen van de drie scholen: RKBS Hendrik Boogaard, SBO De Windroos en de Montessorischool. Om dat te vieren is er een feestelijke ontvangst met rode loper en ballonnen. Rond 11.00 komt wethouder Hans van der Velde op bezoek, die symbolisch de sleutel van het nieuwe gebouw overhandigt aan een afvaardiging van de kinderen.

Goede samenwerking

“De Kinderkoepel is al eerder verhuisd, maar vandaag komen we voor het eerst allemaal samen”, vertelt Sylvain Bogerd, voorzitter van het directieteam. “Voor kinderen, ouders, onderwijspersoneel en pedagogisch medewerkers is dat een spannende dag. Een nieuw gebouw, nieuwe gezichten, nieuwe ruimtes en nieuwe schoolpleinen. Dat is voor iedereen best even wennen. Tegelijkertijd zijn we daar als samenwerkende partners ontzettend trots op. Trots op het prachtige resultaat en op de goede samenwerking met iedereen die op zijn of haar manier betrokken is bij De Samenstroom.”

Onderwijs, opvang, zorg en behandeling onder één dak

Op De Samenstroom kunnen kinderen beginnen bij de dagopvang en in hetzelfde gebouw doorstromen naar het (speciaal) basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. Ook heeft de gemeente aanvullend geïnvesteerd in extra ruimte voor zorg en behandeling. Wethouder Van der Velde: We zijn ontzettend trots om te zien dat de verschillende disciplines vandaag voor het eerst samen gebruik maken van het nieuwe gebouw. Na een periode van hard werken met verschillende partners is dit mooie moment aangebroken. Onderwijs, opvang, zorg en behandeling onder een dak; een bijzondere samenwerkingsvorm en een mooie aanvulling voor Hellevoetsluis. Ik wens alle kinderen, medewerkers en ouders veel succes en fijne jaren op De Samenstroom!’’

Afhankelijk van de coronamaatregelen wordt de officiële opening verwacht medio oktober.  Voor meer informatie over De Samenstroom, neem dan een kijkje op de gezamenlijk website: www.kindcentrumdesamenstroom.nl.