Een veilige en vreedzame wijk waar ieder kind zich thuis en veilig voelt én iedereen mee kan en wil doen. Met dat doel organiseerde het onlangs gestarte Programma Vreedzame Wijk een eerste wijkochtend voor partners. De bijeenkomst in buurthuis ’t Ommetje stond in het teken van kennismaking door ontmoeting.

Het programma Vreedzame Wijk is een community-programma met als initiatiefnemers de vier basisscholen in De Kooistee en De Struyten en Stichting Push. Paul Deur van Stichting Push is coördinator. “In het belang van kinderen is het fijn om te zien dat zoveel mensen van de basisscholen, kinderopvang, welzijnsorganisaties, politie en gemeente vandaag zijn gekomen. Op informele wijze hebben we elkaar beter leren kennen, zo ontstaat er meer begrip voor elkaar”, vertelt Deur. “En dat is een waardevolle basis voor een goede samenwerking!”

 Samen op weg
Het programma van de Vreedzame Wijk richt zich op het verbinden van alle partners in de wijk. Naast ontmoeting kenmerkt het programma zich door een aanpak op democratisch burgerschap met training en oefening. Deur vervolgt: “In die trainingen leren we niet alleen dezelfde pedagogische taal spreken. Ook gaan we oefenen met alledaagse situaties. Bijvoorbeeld hoe kun je bijdragen aan een positieve en plezierige sfeer en hoe kijken we naar elkaar om”, legt Deur uit. “Het gaat er uiteindelijk om dat we respect hebben voor elkaars verschillen, want iedereen is anders. Wel hebben we samen hetzelfde doel: onze kinderen samen opvoeden en leren oefenen wat het betekent om democratisch burger te zijn.” 

Stem van de kinderen telt!
In de komende periode staan er verschillende bijeenkomsten, evenementen en opleidingen gepland. Zo wordt er volgend schooljaar een kinderwijkraad gevormd met kinderen van de verschillende scholen (De Bron, De Regenboog, De HoutHoeffe en De Brandaris). Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de stem van kinderen in de wijk. Mede via gastlessen op de scholen denken alle kinderen mee over wat hun wijk een fijne plek maakt. De kinderwijkraad maakt een Manifest voor de wijk en voert acties uit om te laten zien dat iedereen een steentje bij kan dragen. Zo oefenen ze hun democratische vaardigheden en actief burgerschap.

Vreedzame Scholen
Alette Osinga, directeur van basisschool De Bron in De Struyten, werkt met de pedagogische leerlijn “The Leader in Me”. Alette: “De 7 stappen van dit programma sluiten naadloos aan op het programma van De Vreedzame Wijk. Ieder schooljaar doorlopen we deze stappen waarbij kinderen leren om leiderschap over zichzelf te nemen. Ook leren ze hoe op een democratische manier om te gaan met dilemma’s en met elkaar in gesprek te gaan om dingen op te lossen. We merken dat kinderen zich hierdoor fijner en veiliger voelen.”

Zo vertellen ook de directeuren van de andere betrokken scholen (De Regenboog, De HoutHoeffe en SWS De Brandaris) positieve ervaringen en verhalen over burgerschap versterkt door sociale programma’s (De Vreedzame School en de ‘Leader in me’) en leerling participatie.

Meer over De Vreedzame Wijk
Om zoveel mogelijk bewoners en ouders bij het initiatief te betrekken, is het programma gericht op op een nauwe samenwerking met iedereen in de wijk. Wilt u meedoen aan De Vreedzame Wijk? Paul Deur van Stichting Push is de coördinator en hij is te bereiken via: p.deur@stichtingpush.nl. Meer informatie over de aanpak is te vinden op: www.stichtingvreedzaam.nl.