Ook in 2021 heeft onze veelkleurige organisatie laten zien dat we in alle omstandigheden het belang van onze kinderen en hun recht op goed onderwijs steeds voorop stellen. Hartelijk dank aan alle medewerkers, ouders, samenwerkingspartners, gemeenten en andere belanghebbenden in onze regio voor het vertrouwen en de goede samenwerking. Op naar weer een mooi onderwijsjaar 2022!