Naast de basisvaardigheden Rekenen, Taal en Spelling is er op basisschool De Vliegerdt veel aandacht voor burgerschap en persoonsvorming. Iedere groep krijgt wekelijks les in het leren omgaan met elkaar en mondig te zijn. Ook wordt er geoefend met voor jezelf uitkomen en voor jezelf opkomen. Maar dat is nog niet alles. De school werkt aan een ambitieus plan om het onderwijs voor de leerlingen nog verder te verbeteren. We spreken meerscholen-directeur Ger Heijden.

Elk kind een brede basis

De school is ervan overtuigd dat werken vanuit een visie het verschil maakt. “Door de sterke combinatie van basisvaardigheden en burgerschap, zorgen we ervoor dat elk kind een brede basis krijgt. En het resultaat mag er zijn, want we zien de resultaten stijgen. Dat is op zichzelf mooi, maar waar we vooral trots op zijn is de centrale plek die we innemen in het dorp. Een voorbeeld daarvan is het schoolplein dat op initiatief van onze leerlingenraad mede is mogelijk gemaakt met ouders en dorpsbewoners. Dat is een sterk staaltje burgerschap en daar zijn we bijzonder trots op.”

Hart voor onderwijs

Het team van de school is hecht en kenmerkt zich door een goede onderlinge samenwerking. “We hebben hart voor onderwijs en de kinderen en dat merk je, want het team zet net dat stapje extra. Waar we trouwens ook blij mee zijn is de recente groei die we doormaken in leerlingenaantal. Dat gaat de afgelopen drie jaar erg goed met een groei van rond de 20%.”

Focus op eigenaarschap

In de komende jaren wil de school het onderwijs aan de leerlingen verder verbeteren. “Met de kennis over onze leerlingen zijn we in staat om de lat steeds een beetje hoger te leggen. Hoe we dat doen? We leggen de focus op eigenaarschap. Als leerlingen eigenaarschap tonen, doen ze iets omdat ze het belangrijk vinden en voelen ze zich ‘eigenaar’ van de uitkomst. Zowel bij leerlingen als bij onszelf merken we dat eigenaarschap ontzettend motiveert. We verwachten dat iedereen daar de vruchten van plukt”, aldus Heijden.

Wilt u meer weten over OBS De Vliegerdt? Neemt u dan eens een kijkje op de schoolwebsite: www.devliegerdt.nl