Hello, how are you? klinkt het deze week op obs Branding in Brielle. Van maandag 6 november t/m vrijdag 11 november is het Engelse week. Zoals de naam het zegt, staat deze week in het teken van het Engels onderwijs en worden er de hele week leuke Engelse activiteiten gepland.

“Deze traditie wordt ieder jaar op school georganiseerd,” vertelt Jolanda van Os, directeur van obs Branding. “Kinderen mogen in “uniform” naar school komen en ze kunnen genieten van een heerlijke High Tea. Dankzij de betrokken ouders van school maken ze kennis met typisch Engelse producten zoals marmelade en scones.
Maar ook staat deze week in het teken van een buitengewoon aanbod lezen. Kinderen van de bovenbouwgroepen gaan namelijk Engelstalige prentenboeken voorlezen aan kinderen in de onderbouw.”

“Op obs Branding geven wij Engels (VVTO Vroeg Vreemde Talen Onderwijs) in de groepen 1 t/m 8. Dit houdt in dat iedere groep, vanaf groep 1, minimaal tweemaal per week een half uur Engels krijgt. Natuurlijk doen wij dit in de onderbouw op heel natuurlijke manier. Namelijk in de vorm van liedjes, verhalen, spelletjes en uitzendingen kijken van CBeebies (BBC). De nadruk ligt dan ook voornamelijk op het begrijpen en het spreken van de Engelse taal. Pas in de midden- en bovenbouw gaan we het Engels lezen en schrijven.”

Ter ondersteuning van de lessen Engels wordt de methode Holmwoods gebruikt. In groep 8 doen de leerlingen mee aan het Anglia examen, ieder kind op zijn of haar eigen niveau. In de groepen 6 en 7 wordt al met dit examen geoefend.

Jolanda benadrukt: “Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit is gebleken dat het starten met het leren van een tweede taal voor het zesde levensjaar de hele taalontwikkeling bevordert, dus ook de moedertaal. Daarnaast bevordert het de creativiteit van een kind. Het leren van een nieuwe taal laat het kind nadenken over taal en leert het kind zich te uiten met woorden die hij/zij niet gewend is. Deze activiteiten dagen kinderen uit om op een creatieve manier na te denken. Dit sluit goed aan bij de onderwijsvisie van onze school.”