De Hendrik Feenstra prijs 2017, de oeuvreprijs voor een instantie, een groep of een persoon die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor onderwijs op Voorne-Putten is toegekend aan John van Veen, voormalig senior beleidsmedewerker van de gemeente Hellevoetsluis.

De jury was unaniem van oordeel en prijst zijn 40 jaar lange inzet voor onderwijs- en samenlevingszaken. De uitreiking vond plaats op woensdag 13 december in de raadszaal van het gemeentehuis. Twee weken geleden was eigenlijk John’s officiële laatste werkdag, maar omdat er nog wat vragen beantwoord moesten worden voor zijn opvolgster ging hij toch nog een keer naar het gemeentehuis.

John ontving de prijs uit handen van zijn kleinzoon Dyllan.

Belangen van zwakkeren goed gediend
John van Veen was in de eerste jaren van zijn loopbaan als ambtenaar verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs. In die tijd al wist hij op unieke wijze de algemene belangen voor het onderwijs te vertalen naar beleidsplannen waarbij hij nadrukkelijk oog had voor de individuele rol van leerkrachten en directeuren. Door de vorming van onderwijsbesturen, waaronder die van PRIMOvpr, veranderde zijn functie. Toch bleef hij het openbaar onderwijs goed gezind. De samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting, Integrale Kind Centra en voor leerlingen uit vluchtelingsgezinnen, kenmerkte zich altijd door een constructieve aanpak. John van Veen is zeer gewaardeerd vanwege zijn aandacht voor de mensen met wie hij samenwerkte om goed onderwijs mogelijk te maken. Ook de belangen van de zwakkeren in de samenleving werden door hem altijd goed gediend. Kortom, de winnaar kan terugblikken op een betekenisvolle carrière.

Zeefdruk van Willem van Willegen
De Hendrik Feenstra prijs is een zeefdruk gemaakt door de Hellevoetse kunstenaar Willem van Willegen. Voor de 11de editie heeft hij een nieuw regionaal onderwerp gebruikt: de historische vuurtoren aan de Brielse Maas, genaamd de Stenen Baak. Hiervoor maakt hij een serie van 10 unieke exemplaren die ieder in andere tinten zijn ingekleurd. John van Veen is hiermee toegetreden tot een bijzonder gezelschap van buitengewone winnaars: Peter Oole, Wim de Kam, Gerrit Horstman, Arie van den Ban, Dea Buschman, kinderboerderij de Kerkestee, Ruud Mol, Arja Rijnsdorp, Rik van Schijndel en natuurlijk de naamdrager van de prijs zelf, Hendrik Feenstra.