Onze zeer gewaardeerde bestuurder en collega Ingrid van Doesburg vertrekt eind van het schooljaar als voorzitter van het College van Bestuur van Onderwijsgroep EduMare. Ze heeft aangegeven toe te zijn aan een nieuwe functie binnen het onderwijs. 

Ingrid van Doesburg heeft 12,5 jaar, waarvan 8 jaar als bestuurder, bij EduMare gewerkt. Ze was een van de grondleggers van de onderwijsgroep en heeft de organisatie op een professionele en kundige wijze door de eerste fase van de fusie en overgang geleid. Haar aandacht lag op het bieden van goed onderwijs en eerlijke kansen voor alle kinderen. In het bijzonder heeft ze zich ingezet om het vakmanschap van zowel directeuren als leerkrachten te versterken, onder andere door de invoering van leerteams.

Ingrid zegt hierover: “EduMare is de mooiste organisatie die ik ken. Ik heb het besluit om te vertrekken dan ook met pijn in mijn hart genomen, maar ik voel dat het tijd is voor wat anders. Gedurende ruim acht jaar heb ik leiding mogen geven aan deze fijne organisatie, waarbij we samen met alle collega’s mooie successen hebben behaald. We hebben met elkaar een stevige en zelfbewuste organisatie opgebouwd, met toegewijde collega’s die allen gericht zijn op het bieden van kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen.”

Voorzitter Henk Fledderus van de Raad van Toezicht: “We betreuren het vertrek ten zeerste en we willen onze waardering uitspreken voor haar buitengewone inzet voor EduMare waar zij met hart en ziel aan heeft gewerkt. Dankzij haar inspanningen heeft de organisatie binnen twee jaar na de fusie de hoogste waardering van de onderwijsinspectie ontvangen. Het resultaat mag er zijn en daar zijn we haar zeer dankbaar voor.”

De Raad van Toezicht gaat de komende tijd op zoek naar een nieuwe bestuurder voor Onderwijsgroep EduMare.