Sinds augustus vorig jaar werkt Sabine Pennings op basisschool Brielse Veste als kwaliteitscoördinator. De basisschool gevestigd naast de Catharijnekerk, is de plek waar Sabine zich als een vis in het water voelt. Wij gingen in gesprek met Sabine om te horen wat de werkzaamheden van een kwaliteitscoördinator (KC-er) op een basisschool zijn.

“Na jaren in Rozenburg te hebben gewerkt, heb ik vorig jaar de overstap naar Brielle gemaakt en al snel heb ik op de Brielse Veste helemaal mijn draai gevonden. Als kwaliteitscoördinator (KC-er) ben ik dagelijks bezig om leerkrachten, ouders en kinderen ondersteuning te bieden op het gebied van zorg.

De “zorg” is niet alleen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, maar ook leerlingen die juist extra uitdaging nodig hebben. Samen met de leerkrachten kijk ik wat er gedaan kan worden om de juiste ondersteuning te geven. Soms kan ook de conclusie zijn dat de beste plek voor een leerling niet bij ons op school is, maar in een andere vorm van onderwijs. Dan gaan wij, uiteraard samen met de ouders, ook op zoek naar de juiste oplossing.

De spin in het web
Eigenlijk kun je mijn werkzaamheden verdelen in verschillende onderdelen; als zorg regisseur ben ik de zogenaamde spin in het web om de juiste specialisten aan tafel te krijgen om de juiste zorg voor een kind te organiseren. Zo kun je denken aan logopedie, dyslexie specialisten, school maatschappelijk werk of jeugdverpleegkundigen. Met deze specialisten kijken wij wat er nodig is om de zorg voor een leerling zo optimaal mogelijk te organiseren.

Daarnaast ondersteun ik de leerkrachten als leercoach. Samen kijken we hoe wij de lessen zo optimaal mogelijk kunnen voorbereiden en daardoor de kwaliteit van ons onderwijs kunnen blijven verbeteren.

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs
Naast het coachen van leerkrachten en regisseren van zorg, ben ik dagelijks bezig met het analyseren van data en trends. De data die wij verkrijgen uit bezoeken aan de klassen, de gesprekken met de leerkrachten en de toetsen van kinderen, gebruiken wij om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.

De wijze waarop wij zorg bieden en de kwaliteit van het onderwijs organiseren, is de laatste jaren enorm veranderd. Wij kijken nu veel gerichter naar wat het kind nodig heeft om goed te presteren en zich goed te voelen op de basisschool. Daar heeft tenslotte ieder kind recht op.

In mijn rol als KC-er, help ik mijn collega’s  met de invulling van deze onderwijsbehoeften. Dit is eigenlijk een constant proces waardoor wij de kwaliteit van ons onderwijs kunnen optimaliseren. Je voelt ook dat binnen de Brielse Veste alle collega’s daar echt samen in verder gaan en elkaar scherp houden. En daar krijg ik enorm veel energie van, dus voorlopig zit ik hier in de binnenstad volledig op mijn plaats!”