Leerlingen van OBS De Bosrand in Oostvoorne geven met de oprichting van een officieel Eco-team het startschot voor de eerste acties om hun schoolgebouw en de omgeving duurzamer te maken.

Door de nieuwsberichten maken steeds meer kinderen zich zorgen over de natuur en de aarde. Sylvia Lodder, directeur van de school, licht toe: “Kinderen maken zich bijvoorbeeld zorgen over het smelten van de ijskappen en de gevolgen daarvan op de dieren. Als je kinderen in de klas vraagt wat het beste helpt om die zorgen weg te nemen, willen ze samen in actie komen. Daarom zijn we gestart met het programma van Eco-Schools. En dat programma past heel goed bij ons als groenste school van Voorne-Putten, met een eigen stukje Mildenburgbos in bruikleen.”

Zeven stappen
Eco-Schools is een programma van de grootste organisatie voor natuur- en milieueducatie ter wereld. Aan dit programma doen al 59.000 scholen in 68 verschillende landen mee, met als gezamenlijk doel: hun schoolgebouw en de omgeving duurzamer maken. Het vormen van een Eco-team is de eerste van een zeven stappenplan. Dit team zal de situatie op school in kaart brengen om daarna een actieplan te maken en uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan doelen om energie te besparen, afval te verminderen of het schoolplein (nog) groener te maken.  

Eco-scan
Het Eco-team van De Bosrand bestaat uit acht enthousiaste leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Binnenkort vindt onder leiding van Code Groen Educatie de eerste bijeenkomst plaats om te starten met de eco-scan om te kijken hoe de school ervoor staat op het gebied van duurzaamheid. Code Groen Educatie helpt ons om het programma van Eco-Schools goed neer te zetten binnen de school.

Positieve energie
“Het is prachtig om te zien hoe leerlingen hun zorgen omzetten in positieve energie en bijbehorende leuke acties en ideeën. Het mooie van het Eco-Schools programma is dat we dit met de hele gemeenschap doen. Dus niet alleen met de leerlingen, maar ook met ouders en samenwerkingspartners. Zo zetten we ons samen in voor een duurzamere toekomst”, aldus Lodder.