Hoe kunnen leerlingen van 11, 12 jaar een idee krijgen van wat er in 1940-1945 in Nederland gebeurd is? Misschien gaat dat nog het beste aan de hand van onze eigen omgeving: wat herinnert er nog aan die jaren?

Zeker nu de oorlog af en toe dichterbij is dan wij ooit hadden kunnen denken, is dat een zinvolle vraag. Net als vorig jaar werken het Streekarchief Voorne-Putten, basisschool De Zeewinde, het Comité Herdenking 1940-1945 en de werkgroep Maria Rust (onderdeel van de Historische Vereniging Westelijk Voorne) samen om leerlingen meer te leren over de Tweede Wereldoorlog.

Lessen en rondleiding

Op school gaven docenten Marieke van der Meer en Martine Schenk op 3 april speciaal lessen over de oorlogsgeschiedenis. Robert van Herk, van het Streekarchief, kwam speciaal vertellen over de oorlog in de eigen regio. De kinderen kregen ook een rondleiding op de oude begraafplaats Maria Rust, langs de graven van gefusilleerden, militairen en burgerslachtoffers. Daar herkenden ze de namen van personen die in de klas besproken waren, zoals die van gemeentesecretaris Willem de Waal, gefusilleerd op 6 december 1944.

Veel vragen

De leerlingen maakten onder leiding van drie leden van de werkgroep in groepjes van acht een ronde langs de graven van 25 oorlogsslachtoffers. Ook nu kwamen er vanzelf allerlei vragen naar boven. Een leerling vroeg bijvoorbeeld: ‘Waarom werden die buitenlandse soldaten hier in Rockanje begraven?’ Dat was inderdaad niet, omdat ze in Rockanje zijn gesneuveld, maar wel omdat ze bijna allemaal op het strand van Rockanje aangespoeld zijn. Hun vliegtuigen werden boven de Noordzee of elders neergeschoten, ze verdronken en de stroom bracht hen naar de kust van Voorne.

Onthulling

Na de rondleiding zijn de leerlingen nu hard aan het werk om met de opgedane kennis een gedicht te schrijven dat gaat over de oorlog: over een oorlogsslachtoffer dat op Maria Rust ligt begraven, of over een onderwerp als angst of verraad. Binnenkort staan er weer vijftig gedichten rond de amberboom, voorin op de begraafplaats. Ze zijn voor iedereen te lezen na de onthulling, op woensdag 24 april, om 13.00 uur.