Het is nog maar een paar dagen geleden – om precies te zijn dinsdag 13 juni – dat basisschool De Vlasbloem bezoek kreeg van de Onderwijsinspectie. Tijdens het bezoek zijn lessen bijgewoond, beleidsdocumenten bestudeerd en gesprekken gevoerd met leerlingen, medewerkers en ouders. De samenwerkingsschool uit Zuidland kreeg de waardering Goed. Vooral de lesgevende kwaliteiten van leerkrachten, het zicht op de ontwikkeling van leerlingen en de kwaliteitscultuur, vielen de inspecteurs zeer positief op.

Uitblinken in kwaliteit
De inspecteurs waren zeer onder de indruk van de visie van de school met daaraan gekoppeld de hoge ambities en doelen. Maaike Jansen, directeur van de school: “Onze school, de plek waar leerlingen een belangrijke basis leggen in hun ontwikkeling, moet een goede, fijne en veilige leerplek zijn. In de afgelopen jaren hebben we met het team vanuit een heldere koers gewerkt aan een krachtige kwaliteitscultuur. Het is dan ook een mooie blijk van waardering om te horen dat onze school op dit vlak écht uitblinkt.”

Elke leerling wordt gezien
De manier waarop de school de ontwikkeling van leerlingen volgt en in beeld heeft, is een ander aspect waarover de Onderwijsinspectie erg positief is. De school stemt niet alleen het onderwijs uitzonderlijk goed af op groepen leerlingen of waar nodig op individuele leerlingen. Ook is de ononderbroken ontwikkelingslijn van leerlingen goed geborgd.  Maaike Jansen licht toe: ”Bij ons ligt iedere dag weer opnieuw de focus op een positief leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn bij wat ze leren. Zo maken we elke dag het onderwijs een beetje beter én stimuleren we gelijke kansen voor kinderen.”

Samen zijn we De Vlasbloem
In reactie op de vraag wat de beoordeling voor de school betekent, zegt Jansen het volgende: “Ik ben onwijs trots op het team! Zij zijn vier jaar geleden met mij meegegaan in mijn plannen om goed onderwijs voor alle kinderen te maken. Zij hebben hun lokaaldeuren opengezet, zijn lessen met elkaar gaan voorbereiden en elkaar feedback gaan geven. Ook lezen leerkrachten veel literatuur, denken ze mee en zorgen ze er met elkaar voor dat we samen de Vlasbloem zijn! Via deze weg wil ik niet alleen mijn team enorm bedanken, maar ook alle ouders die ieder op hun eigen manier hieraan een bijdrage hebben geleverd.”

De Vlasbloem is als samenwerkingsschool in 2016 ontstaan uit een fusie tussen een openbare en een christelijke school. Kinderen opleiden tot waardevolle burgers voor onze maatschappij met een open en nieuwsgierige houding is één van de speerpunten van de school.