Hondenpoep, zwerfafval, af en toe onenigheid en te hard rijden. Zomaar een greep uit de onderwerpen die kinderen noemen als het gaat om hún wijk. Kinderen willen graag iets doen om hun wijk veiliger en vreedzamer te maken. Daarom slaan de scholen en sociaal werk in De Kooistee – De Struyten nu de handen ineen met het Programma Vreedzame Wijk. Van sportcoach tot pedagogisch medewerker van de buitenschoolse opvang, en van vrijwilliger tot wijkagent. Samen werken ze aan een wijk waar iedereen zich thuis voelt en mee kan en wil doen.

Verbinding en aan de slag in de wijk
Het programma van de Vreedzame Wijk richt zich op het verbinden van alle partners in de wijk. Naast ontmoeting wordt ingezet op een training over de aanpak, gericht op democratisch burgerschap in de wijk. Door trainingen maken partners niet alleen kennis met elkaar, maar leren ze ook dezelfde pedagogische taal spreken. De wijken vormen met elkaar een mini maatschappij en iedereen draagt daaraan zijn steentje bij.

De Vreedzame School
Annemarie de Rijke, directeur van samenwerkingsschool De Brandaris in De Struyten, werkt al enkele jaren met het democratisch burgerschapsprogramma van De Vreedzame School. “De Vreedzame aanpak heeft tot doel een samenleving te bouwen waarin democratisch burgerschap centraal staat. Onze basisschool is daar een oefenplaats voor en sinds de invoering merken we dat kinderen anders omgaan met uitdagingen in hun omgeving. Kinderen voelen zich gehoord en gezien, krijgen een stem (participatie) en leren wat het betekent om democratisch burger te zijn en dat is prachtig om te zien!” Zo hebben ook de directeuren van de andere betrokken scholen (De Bron, De Regenboog, De HoutHoeffe) positieve ervaringen en verhalen door sociale programma’s (De Vreedzame School en de ‘Leader in me’) en leerling participatie.

Stem van de kinderen telt!
Er wordt volgend schooljaar ook een kinderwijkraad gevormd met kinderen van de verschillende scholen (De Bron, De Regenboog, De HoutHoeffe en De Brandaris). Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de stem van kinderen in de wijk. Mede via gastlessen op de scholen denken alle kinderen mee over wat hun wijk een fijne plek maakt. De kinderwijkraad maakt een Manifest voor de wijk en voert acties uit om te laten zien dat iedereen een steentje bij kan dragen. Zo oefenen ze hun democratische vaardigheden en actief burgerschap. Jeanine Kuijpers is directeur van Stichting Push en mede- initiatiefnemer:“Er gebeuren al mooie dingen in de wijk om betrokkenheid en verbinding te stimuleren, maar de actieve rol van kinderen en bewoners, en ook de samenwerking op basis van dezelfde pedagogische visie, kan zeker een boost gebruiken.”

Inzetten voor een ander
“Met de Vreedzame Wijk betrekken we niet alleen de professionals, maar ook bewoners bij het samen opvoeden van onze kinderen met positief voorbeeldgedrag. ‘It takes a village to raise a child’  want de kinderen, zij zijn de toekomst! In juni gaan we met alle betrokken partners in overleg om met elkaar uit te denken hoe we de vreedzame wijk vorm gaan geven zodat het een duurzaam initiatief is. Door meerdere invalshoeken te bespreken dragen we allemaal ons eigen steentje bij”, aldus de samenwerkende partners.

Meer over De Vreedzame Wijk
Om zoveel mogelijk partners bij het initiatief te betrekken, werken de scholen en Stichting Push nauw samen in de wijk. Wilt u meedoen aan De Vreedzame Wijk? Paul Deur van Stichting Push is de coördinator en hij is te bereiken via: p.deur@stichtingpush.nl. Meer informatie over de aanpak is te vinden op: www.stichtingvreedzaam.nl.