De basisscholen gaan aanstaande maandag 8 februari open, zij het wel met een inachtneming van een aantal maatregelen. En hoewel de scholen blij zijn dat ze weer open mogen is het tegelijkertijd voor iedereen spannend. Het is heel belangrijk dat kinderen weer naar school kunnen om goed les te krijgen en dit is ook verantwoord volgens het Outbreak Management Team. De risico’s zijn beperkt en om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen zijn extra maatregelen genomen. Ze gaan dus niet open zoals normaal. In sommige gevallen zullen ook niet alle kinderen naar school kunnen. Het ministerie heeft een aantal richtlijnen voor het basisonderwijs opgesteld. Omdat iedere school anders is laten de schoolbesturen het aan scholen zelf over om de precieze uitwerking van de maatregelen te bepalen. De scholen informeren de ouders hierover.

De volgende algemene richtlijnen zijn landelijk vastgesteld.

Quarantaine

Onderwijspersoneel, medewerkers en leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Daarna kunnen ze zich laten testen of nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. Scholen geven in die periode zoveel mogelijk onderwijs op afstand. “Voor ouders kan dit betekenen dat ouders gedurende de dag te horen krijgen dat de kinderen moeten worden opgehaald of dat ze ’s avonds het bericht krijgen dat hun kind de dag erna niet naar school mag komen”, licht een schooldirecteur toe.

Bij coronaklachten blijft het kind thuis

Om het risico op besmetting te beperken blijven kinderen met coronaklachten thuis. Dit geldt voor zowel het basisonderwijs als de kinderopvang. Meer informatie hierover is te vinden op de website Rijksoverheid.nl.

Ophalen en brengen

Ouders die kinderen van de groepen 1 t/m 6 brengen en halen blijven buiten de school. Ook houden ze afstand en dragen ze een mondkapje. Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school. Ook kunnen er gespreide begin- en eindtijden en pauzes zijn, om contacten te beperken.

Huidige noodopvang op scholen en dagopvang stopt

Met de heropening van de scholen en de kinderdagopvang eindigt de huidige noodopvang op de scholen en op de kinderdagopvang. De noodopvang bij de BSO van de kinderopvang blijft wel geopend.

Alle betrokkenen (medewerkers, ouders en verzorgers en leerlingen) zijn hiervan eerder deze week op de hoogte gebracht.