Gedeeltelijke openstelling scholen per 11 mei
Sinds het kabinetsbesluit van vorige week dinsdag 21 april over de gedeeltelijke openstelling van onze scholen per 11 mei aanstaande, zijn wij aan de slag gegaan met de praktische uitwerking daarvan. Hierbij hebben wij de protocollen van het RIVM en de PO-Raad (sectororganisatie voor primair onderwijs), uitgewerkt in een aantal richtlijnen voor onze reguliere basisscholen. Deze richtlijnen zijn inmiddels afgestemd met de kerngroep van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (KGMR). Op woensdag 29 april hebben wij onze achterban hierover geïnformeerd.

Klik hier voor de infobrief voor ouders

We kijken vol trots terug op wat onze medewerkers samen met kinderopvangpartners en ouder(s) en verzorger(s) in de afgelopen periode hebben gerealiseerd! Hierdoor hebben wij het volste vertrouwen dat het onderwijs op onze scholen ook in de komende periode (van 11 t/m 29 mei) met veel creativiteit en op een goede manier vorm zal krijgen. Zodra er meer duidelijkheid is over de periode na 29 mei, zullen wij de berichtgeving op deze website bijwerken.