Op de 31 scholen aangesloten bij Onderwijsgroep EduMare staat goed en passend onderwijs voor kinderen centraal, en dat geldt ook voor de lichamelijke ontwikkeling en de gymlessen. Scholen werken stapsgewijs toe naar de nieuwe wettelijke plicht om vanaf het schooljaar 2023-24 twee uur bewegingsonderwijs aan te bieden onder leiding van gekwalificeerde (vak)leerkrachten.

Rik van der Vaart is sinds oktober 2022 coördinator van de speciaal in het leven geroepen vakgroep bewegingsonderwijs, en deelt zijn enthousiasme over de ontwikkelingen: “Bij de start van vorig schooljaar 2022-2023 hebben we al de eerste stappen gezet om ons bewegingsonderwijs te vernieuwen en te versterken. Deze inspanningen dragen niet alleen bij aan de lichamelijke ontwikkeling van onze leerlingen, maar hebben ook positieve effecten op hun algehele welzijn.” Van der Vaart voegt eraan toe: “We zijn blij om dit schooljaar vijf nieuwe vakleerkrachten bewegingsonderwijs te mogen verwelkomen, wat de kwaliteitsverbetering verder zal stimuleren.”

De verbeteringen gaan verder dan alleen het aantal leerkrachten. Er wordt ook gefocust op een goede samenwerking tussen de vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Terwijl de kinderen nog genieten van hun laatste vakantieweek, kwamen op woensdag 15 augustus twintig gedreven vakleerkrachten bijeen op het bestuurskantoor in Abbenbroek. “Tijdens deze bijeenkomst hebben we in drie groepen gewerkt aan diverse aspecten”, zegt Van der Vaart. “Zo hebben we gezamenlijke koersthema’s gedefinieerd, het takenpakket van de vakleerkracht helder omschreven, en vergaderingen en kennisuitwisseling georganiseerd om de samenwerking te stimuleren. De bijeenkomst werd afgesloten met een padel clinic, wat een leuke sportieve dimensie toevoegde.”

Met voldoening kijkt de vakgroep bewegingsonderwijs terug op deze dag van inspiratie en samenwerking. Deze inzet om het bewegingsonderwijs te verbeteren weerspiegelt niet alleen het belang van een goede samenwerking, maar benadrukt ook het constante streven naar kwaliteitsvol onderwijs. In het aankomend schooljaar wil de vakgroep ook met externe partijen waaronder Stichting Push en gemeente Voorne aan Zee een gemeenschappelijke visie op bewegen ontwikkelen. Doel is om elkaar te versterken en nog meer kinderen in aanraking te laten komen met sport en -verenigingen.