Op basisschool De Bosrand is het van 4 t/m 28 maart een drukte van belang. Naast de gebruikelijke lessen werken leerlingen aan een schoolbreed project ‘Reis door de tijd’. Elke groep van de school verdiept zich in een specifiek tijdvak, van ‘toen’ naar ‘nu’.

De kleuters zijn bezig met de tijd waarin de dinosaurussen leefden, waarbij ze zelf fossielen en dino-knutselwerkjes maken. Groep 3 duikt in de wereld van de beroemde Nederlandse schrijfster Annie MG Schmidt, terwijl groep 4 op ontdekking gaat naar het leven van jagers en verzamelaars. Groep 5/6 leert over de Griekse en Romeinse tijd, terwijl groep 7 de roerige tijd van de 80-jarige oorlog en de Geuzen onderzoekt, inclusief het historische belang van 1 april in Brielle.

De oudsten van de school, groep 8, zijn bezig met de moderne tijd met speciale aandacht voor de watersnoodramp en de ontwikkelingen in het medialandschap. Hierbij hebben ze inmiddels interviews afgenomen in alle klassen, waarvan een filmpje is gemaakt om te presenteren tijdens de afsluiting.

Vol overgave
Het belangrijkste doel van de projectweek is te leren over het heden en verleden, vertelt directeur van OBS De Bosrand Sylvia Lodder. “We zien dat kinderen nieuwsgierig zijn en ontzettend veel willen leren. Ze vinden het zelfs jammer dat de schooldagen hierdoor zo snel voorbijgaan. Ik hoorde laatst een kind zeggen: Ahh juf, moeten we nu alweer naar huis?!’, zegt Lodder.

Speurtocht
Het schoolproject wordt op donderdag 28 maart feestelijk afgesloten. Ter voorbereiding hebben alle groepen de opdracht gekregen om de geleerde speerpunten in de klas te laten zien. ‘Ook communicatie is belangrijk om te leren. En hoe werk je daarin samen?’, zegt Lodder. ’De leerlingen kwamen zelf met het idee om een speurtocht te organiseren langs alle klassen. Ze zien dit niet alleen als leuk, maar ook als leerzaam. Zo kan iedereen een mooie reis door de tijd maken. Als school zijn we ontzettend trots op onze leerlingen en hebben ouders van harte uit uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.’