Leuke buitenlessen taal en rekenen voor kinderen van OBS De Bosrand

  Leren op onze scholen is zoveel meer dan een normale reken- of taalles binnen in de klas. Marloes Hijbeek is leerkracht van groep 8 van OBS De Bosrand in Oostvoorne en verplaatst haar klaslokaal regelmatig naar buiten. Buiten op het schoolplein wordt de lesstof...

‘Info-inloop-middag’ van OBS De Wateringe drukbezocht  

  Aan het begin van ieder schooljaar worden ouders en verzorgers van onze leerlingen actief geïnformeerd over het nieuwe schooljaar. De traditionele infoavond van OBS De Wateringe was toe aan verandering: meer interactie, minder presentaties, meer ruimte voor vragen...

CBS Anker begint schooljaar met gezamenlijke startdienst

Door het luiden van de klokken van de Sint-Catharijnekerk was er dinsdagochtend 6 september een feestelijk onthaal van de leerlingen en leerkrachten van CBS Anker voor de jaarlijkse startdienst. Het thema van de startdienst was ‘Geloof in alle zintuigen’. Op CBS Anker...

Diploma voor leerlingen VSO Maarland

  Sinds dit schooljaar krijgen leerlingen in Nederland die het voortgezet speciaal onderwijs hebben doorlopen voor het eerst een officieel erkend schooldiploma uitgereikt. Op 6 juli was het dan zover: een historische dag voor de 15 leerlingen van VSO Maarland in...