Een breed programma over ‘ruimte voor goed onderwijs’ zorgde ervoor dat samenwerkingspartners in Voorne aan Zee meer te weten kwamen over ambities in het onderwijs, hoe schoolgebouwen hieraan bijdragen en welke uitdagingen er zijn. De avond had een duidelijke rode draad: samenwerken doe je voor de kinderen. Dát was de opzet van de infoavond die Onderwijsgroep EduMare organiseerde op 31 oktober. En met succes: van de vijftig genodigden waren er veertig aanwezig. Aanwezigen reageerden positief na afloop.

 Uitdagingen

EduMare ondersteunt haar 32 verschillende scholen in regio Voorne-Putten en Rozenburg de komende jaren nadrukkelijk op drie koersthema’s: onderwijskwaliteit, onderwijskansen en onderwijsarbeidsmarkt. “Wie de ontwikkelingen in de maatschappij op een rijtje zet, ziet dat er grote uitdagingen liggen die je alleen samen het hoofd kunt bieden”, stelt Ingrid van Doesburg. Ze is bestuurder bij EduMare en was in 2020 mede grondlegger van het samengaan van vier schoolbesturen tot het samenwerkingsbestuur. “Denk alleen al aan ontwikkelingen zoals het lerarentekort en dat er in Nederland kinderen zijn die om diverse redenen minder kansen krijgen om zich te ontwikkelen.”

Goede en duurzame gebouwen

Er zijn goede en duurzame gebouwen nodig, schoolgebouwen die passen bij het onderwijs en ontwikkelingen die op het onderwijs afkomen. Wat daarbij gaat helpen is een nieuwe wet voor onderwijshuisvesting. Gemeenten en onderwijs maken dan samen een Integraal Huisvestingsplan (IHP), waar ook organisaties voor bijvoorbeeld kinderopvang en jeugdhulp bij betrokken zijn. Ook voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee zijn hier al stappen in gezet. “Eigenlijk fungeert het IHP als een routekaart, een gezamenlijk plan waarbij je alle functies en belangen meeweegt”, zegt Van Doesburg. “We vragen aandacht voor de laatste stappen in het proces, om deze goed en zorgvuldig met alle partners te doorlopen, dat zorgt voor een breed draagvlak, en dat is nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om keuzes voor nieuwbouw.”

Investeren in binnenklimaat

Deze routekaart voor de schoolgebouwen is ook nodig om verantwoord te investeren in het binnenklimaat van bestaande, veelal oude gebouwen in Voorne aan Zee. Martijn de Haas, business controller van EduMare, vertelt: ”Alle scholen voldoen qua binnenklimaat aan de wettelijke vereisten, maar onze medewerkers en kinderen verdienen beter. Daarom streven wij naar gebouwen met een gezond binnenklimaat. Dat is een flinke uitdaging waar we graag samen met de gemeente in optrekken.”

Onafhankelijk expert

Niet alleen sprekers van EduMare kwamen aan het woord. Ook onafhankelijk expert Wim Lengkeek van kenniscentrum Ruimte-OK deelde zijn kennis en ervaring. In Nederland hebben we bijvoorbeeld te maken met strikte klimaatdoelstellingen. Ook gaf hij veel informatie over het IHP. ”Het IHP draait niet alleen om welk gebouw vernieuwd wordt, het gaat verder. Waar wil je naartoe met elkaar? Wat is de opgave rondom kinderen?”. En, als je nu komt tot een IHP, is er sprake van een onderlinge afspraak tussen gemeente en onderwijsbesturen. Het IHP wordt vanaf 2025 verplicht. Met partijen moet je dit samen opzetten, ook met kinderopvang en andere relevante organisaties. Het betreft een minimale doorkijk voor 16 jaar, zodat partijen weten waar je middelen moet gaan inzetten. Als gemeenteraad zet je 4 jaar vast.” In reactie op een vraag uit de zaal hoe om te gaan met het IHP dat in het eerste kwartaal van 2024 klaar moet zijn, zegt Lengkeek: “Ik adviseer om het IHP aan de raad aan te bieden met een handtekening van alle partijen en direct een doorstart te maken voor een duurzaam IHP.”