Sinds dit schooljaar krijgen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 van OBS Branding in Brielle Muziek op School. Groep 5 en 6 krijgen wekelijks een muziekles, waarbij ze kunnen kiezen uit gitaar- of drumles. Groep 7 en 8 krijgen dit schooljaar vier blokken van elk vier muzieklessen aangeboden. Verder krijgen groepen 1 t/m 8 op school les met de methode ZangExpress.

ZangExpress is een digitale methode voor muziekeducatie voor het basisonderwijs, gegeven door de eigen leerkracht. Met de toegang tot honderden muzieklessen kunnen de leerkrachten van OBS Branding zelf muziekles geven en komen de leukste liedjes en lessen de klas binnen!

Tevredenheidsonderzoek
Jolanda van Os, directeur van OBS Branding, licht toe: “Vorig jaar hebben wij een tevredenheidsvragenlijst afgenomen onder onze leerlingen. Daar kwam uit dat de leerlingen niet altijd tevreden waren over de muzieklessen. Dit was de aanleiding voor ons team om te kijken hoe we de muzieklessen binnen onze school konden verbeteren en hoe wij leerlingen meer in aanraking met instrumenten konden laten komen.

Muziek draagt namelijk bij aan de algehele ontwikkeling van onze leerlingen. Wij hebben binnen school nog meer expressievakken naast muziek, zoals handvaardigheid, spel en beweging. Hierbij staat expressie (het jezelf kunnen uitdrukken) centraal, maar ook het opdoen van kennis en vaardigheden, het gebruik van materialen en gereedschappen, het leren van maat en ritme en het plezier van samen zingen en muziek maken.

Uiteraard gaan wij aan het eind van dit schooljaar weer aan onze leerlingen vragen of zij de wijze waarop zij nu muziekles krijgen goed vinden. Zo blijft onze school aan het werk om altijd onze lessen te verbeteren waar nodig!”