Ieder jaar opent het team van CBS Anker het nieuwe schooljaar met een kerkdienst, die bekend staat als “startdienst”, in de Catharijnekerk in Brielle. Zo ook dit jaar op dinsdag 5 september. Onder begeleiding van de teamleden zijn alle kinderen van kleuters t/m groep 8 met elkaar naar de kerk gegaan.

De school maakt voor de lessen rondom levensbeschouwing gebruik van de methode Trefwoord waarin kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over allerlei thema’s.
Dit jaar was het thema symbolen van geloof. Welke symbolen geven betekenis aan ons geloof, of aan welke symbolen herkennen we het geloof? En is dat in iedere geloofsovertuiging hetzelfde of is er een verschil? Wat is voor jou een symbool van geloof? Allemaal vragen die met de kinderen worden besproken op het niveau passend bij hun leeftijd. Dit levert vaak interessante gespreksstof op in de klassen.

Bij binnenkomst in de kerk hebben de kinderen een collecte gehouden voor Stichting Jarige Job. Een prachtig bedrag van 126,34 euro zal worden overmaakt namens alle kinderen van school.

Tijdens de startdienst is met elkaar gezongen, kinderen uit alle groepen lazen een verhaal voor, een gebed of een gedicht. Predikant de heer Kok heeft de kinderen verteld over Johannes de Doper en de betekenis van het maken van een nieuwe start.

Daphne Lobs, directeur van CBS Anker; “Onze school heeft een Christelijke basis en daarbij hoort ook de naam van onze school. Een anker is een symbool voor hoop en standvastigheid. Waarden die wij belangrijk vinden en dagelijks in ons onderwijs toepassen. Deze startdienst is een prachtige traditie om ieder jaar met de teamleden en de kinderen samen het schooljaar in te luiden, een traditie die wij graag voortzetten.”

Voor meer informatie over CBS Anker, neem gerust een kijkje op www.cbsanker.nl