Een groep van negen duale studenten van Onderwijsgroep EduMare volgt de verkorte pabo-deeltijdopleiding, de flexibele pabo-opleiding of het zij-instroomtraject aan Hogeschool InHolland. Zij combineren hun opleiding met werken op één van de 30 scholen van EduMare. Sinds 7 februari maken de studenten deel uit van het Leerteam, dat tot stand is gekomen door een nauwe samenwerking tussen EduMare en InHolland.

Wat die samenwerking precies inhoudt? Het Leerteam geeft handen en voeten aan de wens van pabo’s en onderwijsbesturen om studenten meer in de praktijk te laten leren in plaats van in de collegebanken: Samen Opleiden, een nauwe aansluiting tussen opleiding en praktijk. Het Leerteam moet het Samen Opleiden een waardevolle invulling geven.

Handvatten voor beter onderwijs
De studenten gaan tijdens de bijeenkomsten aan de slag met Klaskit, een cursus waarbij de theorie centraal staat en je als leerkracht – in de praktijk – keuzes maakt op basis van die theorie. Deze cursus geeft leerkrachten handvatten om leerlingen dieper te laten nadenken. Niet voor niets is die dan ook opgenomen in het aanbod van de EduMare VPR Academie.  

”We zien een toegenomen betrokkenheid bij leerlingen door de inzet van de tools van Klaskit’, vertelt Conny Maurmanns, adviseur begeleiding en opleiding bij EduMare. “Collega’s die voor de klas staan hebben er dus écht iets aan. Daarom vragen we alle studenten en andere startende leerkrachten deze cursus ook te volgen. Het geeft mooie inzichten én zorgt voor goed onderwijs voor onze leerlingen.”

Nadrukkelijk gekozen voor kleine groep
EduMare en InHolland kiezen nadrukkelijk voor een kleine groep van negen studenten, om zo ervaring op te doen en samen met de studenten de vruchten te plukken van de frisse combinatie van theorie en praktijk. Zo krijgen alle studenten ruim de aandacht tijdens dit traject. Volgend schooljaar zal dit Leerteam voor álle studenten starten, ook van de Werk-leertrajecten van de andere pabo’s.

”Zij volgen de opleiding en werken daarnaast in de praktijk op EduMare-scholen’, legt Maurmanns uit. “Wij merken dat het werken en leren een uitdaging is, en willen deze collega’s samen met InHolland graag ondersteunen. Het is fijn om straks van deze studenten te horen wat zij van ons als bestuur nodig hebben om hun opleiding succesvol af te ronden.”

Groot voordeel van het Leerteam is dat studenten van en met elkaar leren. Maurmanns: ”En deze bijeenkomsten vallen veelal onder werktijd, zodat zij zich volop kunnen focussen op wat voor hen het belangrijkste is: hun studie.”