Wie tijdens de pauze langs het Gooteplein loopt, geniet van de vrolijke bedrijvigheid van de kinderen van Brielle. Met drie basisscholen, een peuterspeelzaal en de kinderopvang bruist het plein. Niet alleen in de pauzes, maar ook na schooltijd is er altijd wat te doen. Aan het plein grenzen niet alleen scholen en kinderopvang, maar ook het Sport & Cultuurhuis DukdalfBRES met de Bibliotheek, het theater, het zwembad en de gymzalen.

Samen en toch allemaal anders

Alle partijen werken nauw samen om de kinderen op het Gooteplein alle kansen te bieden in hun ontwikkeling. Dit is terug te zien in gezamenlijke Plus- en Klusklassen, extra leesbegeleiding en het sportaanbod vanaf de kleuters. Tegelijkertijd zijn de drie scholen heel divers. Niet alleen door het verschil in levensbeschouwelijke identiteit, maar ook door bewuste keuzes in de lesprogramma’s van de scholen. Aan het Gooteplein is er een christelijke, openbare en katholieke school, waar alle kinderen leren lezen en rekenen, maar waar onderwijs ook zoveel meer is dan dat.

 Jeugdige mediatoren en Engels vanaf de kleuters

“Hoewel we hier de samenwerking opzoeken, verschillen alle drie de scholen van elkaar waarbij we bewust verschillen in wijze van werken, in sfeer en in hoe kinderen leren. We zijn dus allemaal anders”, legt schooldirecteur Gerrit Bussink van OBS De Branding uit. “Zo werken we op De Branding met het programma Vreedzame School en zijn we een Erkend Anglia school. Dat betekent dat leerlingen vanaf groep 1 Engels krijgen. Als Vreedzame School leren we kinderen van jongs af aan voor zichzelf op te komen. Ook werken we met mediatoren. Dat zijn kinderen die in de bovenbouw opgeleid worden om kleine conflicten in de school en op het schoolplein op te lossen. Dat werkt ontzettend goed”, aldus Bussink.  

Muziek in de klas

Daphne Lobs en Jessica Verweel zijn duo directeuren van de andere twee scholen aan het plein: RKBS St. Leonardusschool en CBS Anker. Verweel:  “De St. Leonardusschool staat bekend om de rust, structuur en fijne en lichte inrichting in de school. Ons lesprogramma onderscheidt zich door catechese- en judolessen (voor kleuters) en het gebruik van digitale leermiddelen. Daarnaast krijgen de leerlingen muzieklessen van onze vakdocent. En er wordt een muziekplan voor de hele school gemaakt.”

Talentontwikkeling door Rots en Water

In de afgelopen jaren heeft CBS Anker het leesonderwijs op een hoger plan gebracht. De school is hier in 2017 zelfs door de onderwijsinspectie voor beloond met de titel “Excellente school”.  Lobs: “Naast het reguliere leesprogramma krijgen kinderen ondersteuning door speciaal opgeleide leesleerkrachten. Ook worden ouders actief betrokken om thuis bezig te zijn met lezen. We zien hierdoor meer leesplezier ontstaan en kinderen leren sneller en makkelijker lezen.”

Daarnaast mag CBS Anker zich sinds 2015 een officiële Rots en Water school noemen, een methode die leerlingen traint in weerbaarheid. “Een deel van ons team is hiervoor opgeleid. Met leuke opdrachten leren we kinderen ontdekken wat hun talenten zijn. Zo leren kinderen wat hun kwaliteiten zijn en worden ze bewust van zichzelf. Maar ook van de ander. Hierdoor zetten we kinderen in hun kracht en dat komt de ontwikkeling van kinderen en de sfeer in de groep ten goede”, aldus Lobs.

Nog meer speelplezier op groen en avontuurlijk plein dit schooljaar

De partners op het plein hebben tijdens de lockdown niet stilgezeten en hard gewerkt aan een plan voor een gezamenlijk en groen schoolplein. Volgens de directeuren ligt de kracht in de samenwerking: “Het wordt voor leerlingen, ouders en omwonenden een ontmoetingsplek. Door een gezamenlijk plan te maken kunnen we meer bereiken dan alleen. Zo kunnen we de inrichting van de pleinen avontuurlijker maken met meer speelplezier voor kinderen. Met input van iedereen (leerlingen, ouders, medewerkers en omwonenden) hebben we nu een mooi ontwerp gemaakt. Hierin komen speelplezier, verkeerveiligheid en praktische zaken allemaal samen. We verwachten dit schooljaar te starten met de uitvoering.”